1. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal obtinute de la clienti sau acordate de catre acestia in procesul de autentificare si procesare comanda, este: S.C. Best Alternative Technologies SRL. Ne puteti contacta prin e-mail la adresa: office@smarttabbyboo.com.

In cadrul prezentei Politici, Operatorul datelor cu caracter personal va fi denumit „SMART TabbyBoo” sau „compania”.

 1. General

Nevoia de a pastra date cu caracter personal variaza in functie de tipul de date care sunt prelucrate in cadrul companiei. Unele date pot fi sterse imediat, altele trebuie sa fie stocate pana in momentul in care utilitatea viitoare a acestora nu mai este o posibilitate.
Exista cazuri in care datele cu caracter personal sunt stocate o perioada limitata de timp, termenele de stocare fiind astfel impuse de reglementarile legale aflate în vigoare, aplicabile la nivel national sau al Uniunii Europene.

In alte cazuri, termenele de stocare trebuie sa fie stabilite de catre fiecare organizatie in parte, in functie de activitatea acesteia, tinand cont de principiile de prelucrare a datelor prevazute in cadrul Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (cunoscut prin acronimul englezesc „GDPR”). Deoarece stabilirea de catre companie a termenelor de prelucrare si de retentie  a datelor personale poate fi un demers oarecum subiectiv, implementarea unei Politici de retentie este importanta pentru a se asigura ca regulile implementate la nivelul companiei privind stocarea datelor sunt aplicate in mod constant in întreaga organizatie.

In orice caz, prevederile GDPR si ale Legii 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protectia Datelor, vor fi respectate de catre companie in cadrul activitatilor de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate.

 1. Politica de stocare

Domeniul de aplicare al prezentei Politici acopera toate datele companiei, respectiv datele stocate în sistemele informatice ale acesteia, datele furnizate de companie in mass-media, datele inchiriate sau provenite din colaborarile si parteneriatele contractuale, indiferent de locatia (sediul companiei sau punctul de lucru) in care aceste date sunt prelucrate.

Politica de stocare din cadrul SMART TabbyBoo este un instrument care ofera garantia ca cerintele GDPR, legile si reglementarile relevante din domeniul protectiei datelor cu caracter personal sunt respectate. Aceasta Politica, se refera, în principal, la principiul limitarii retinerii in timp a datelor cu caracter personal prelucrate si care presupune stocarea acestora numai pentru o perioada de timp necesara scopurilor pentru care sunt procesate aceste date. Politica de stocare (retentie) a datelor personale este destinata in primul rand ca o resursa favorabila activitatii companiei, care va aloca perioade de retentie relevante in toate domeniile de activitate si departamentele companiei, permitand desfasurarea activitatilor de eliminare/stergere a adatelor personale intr-o maniera consecventa si controlata.

 1. Solicitari cu privire la Politica de stocare a datelor personale (retentie) 

Prezenta Politica este aplicabila persoanelor fizice in calitate de clienti ai SMART TabbyBoo, persoane juridice in calitate de clienti, dar si reprezentantilor partenerilor nostri contractuali, atat in calitate de Operatori de date cu caracter personal in relatie cu SMART TabbyBoo sau in calitate de Persoane imputernicite de Operator, conform Regulamentului General privind Protectia Datelor. 

Stocam si prelucram datele personale numai in cazurile in care ne-ati furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin completarea unui formular de contact, prin abonarea la newsletter-ul companiei sau prin crearea unui cont si plasarea unei comenzi.

In masura in care aveti solicitari sau întrebari legate de perioadele de stocare a datelor dumneavoastra personale in cadrul SMART TabbyBoo va rugam sa contactati compania, utilizând adresa de e-mail sus mentionata. 

 1. Motivele care justifica stocarea pe termen lung a datelor personale la nivelul SMART TabbyBoo

Compania nu isi propune sa adopte o abordare de genul “salveaza totul”. Consideram ca o astfel de regula nu este practica sau eficienta din punct de vedere al costurilor si ar reprezenta o povara excesiva pentru tot personalul companiei si in special pentru departamentul IT ce ar gestiona o cantitate tot mai mare de date. Cu toate acestea, anumite date trebuie sa fie pastrate pe termen lung, pentru a proteja interesele societatii, pentru a salva dovezi cu privire la prelucrarea sau stergerea conform legii si a prezentei Politici a datelor cu caracter personal prelucrate, daca SMART TabbyBoo considera ca este necesar, si in general, pentru a ne conforma bunelor practici comerciale. Unele dintre cele mai importante motive pentru stocarea pe termen lung a datelor in cadrul SMART TabbyBoo, sunt urmatoarele:

 • Reclamatii privind calitatea serviciilor companiei;
 • Litigii;
 • Investigarea accidentelor de munca;
 • Ancheta privind producerea unui incident de securitate;
 • Reglementari legale;
 • Siguranta proprietatii intelectuale.
 1. Perioadele de retentie (stocare)

Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate in tabelul de mai jos si se aplica pentru toate formatele de inregistrari, adica format hartie si/sau electronic, cu exceptia cazului in care se specifica altfel in prezenta Politica. 

DEPARTAMENT

ACTIVITATE DE PRELUCRARE

PERIOADA DE RETENTIE

Marketing

Formulare de campanie in format electronic

3 ani de la data completarii originalului

Marketing

Documente care atesta castiguri sau premii acordate in baza concursurilor si extragerile la sorti

10 ani de la data incheierii acestora

Marketing

Apeluri telefonice in scop de marketing

30 de zile

Marketing

Informatii despre participarea la concursuri cu premii

 

5 ani de la data finalizarii concursului

Relatii cu Clientii

E-mail primit de la client pentru formularea unei sugestii sau sesizari

3 ani de la data primirii acestuia in format electronic

Relatii cu Clientii

E-mail primit de la client pentru solicitari legate de activitatea comerciala a companiei

3 ani de la data primirii acestuia in format electronic

Relatii cu Clientii

E-mail primit de la client pentru solicitari legate de activitatile de prelucrare a datelor personale in cadrul companiei

3 ani de la data primirii acestuia, atat in format fizic cat si in format electronic

Relatii cu Clientii

Baza de date din cadrul  Departamentului Relatii cu Clientii care include orice solicitare generala transmisa de clienti

Stergerea datelor din 3 in 3 ani

Logistica

AWB (Airway Bill) si documente care insotesc expeditia marfii din depozit catre client (dispozitie de livrare)

5 ani

Logistica

AWB (Airway Bill) si documente care insotesc expeditia marfii din depozit catre client (dispozitie de livrare

 

5 ani

Relatii de Afaceri

Contractele incheiate de companie cu furnizori

10 ani de la data incetarii contractului

Relatii de Afaceri

Contracte de parteneriat incheiate de companie pentru evenimentele comerciale de promovare organizate de companie

10 ani de la data incetarii contractului

Relatii de Afaceri

Cartile de vizita colectate in cadrul intalnirilor de afaceri

1 an de la data ultimului contact

Relatii de Afaceri (B2B)

Date personale, precum: numele, functia si datele de contact ale reprezentantilor companiilor cu care colaboram

Pana la data solicitarii stergerii datelor sau pana la data la care am aflat ca datele au devenit inactive